18.03.2009

Lietuvos Stačiatikių Brolija

Įmonės kodas: 291901540

adresas: Aušros Vartų 10, Vilnius

AB bankas Swedbank

banko kodas 73000

A/s LT98 7300 0100 0244 7736.

: 8656 18322, 8646 55887.

: ., . 10.

: 59

.
.